Dugo sa tabod ng lalaki (hematospermia)


Pelvis | Urolohiya | Dugo sa tabod ng lalaki (hematospermia) (Symptom)


Paglalarawan

Karaniwang isang benign at idiopathic na sintomas ang hematospermia, isang kondisyong nailalarawan sa pagkakaroon ng dugo sa tabod, pero sa ilang mga kaso ay puwedeng mangyari dahil sa mga problemang medikal gaya ng impeksyon ng prosteyt, isang urethral strikta, o isang congenital dumudugo karamdaman.

Mga sanhi

Ang Hematospermia ay hindi laging napansin, samakatuwid mahirap na gumawa ng mga pagtatantya ng saklaw nito. Ang hematospermia ay puwedeng mangyari nang pansamantala pagkatapos ng mga pamamaraang pag-opera tulad ng isang biopsy ng prosteyt.

Ang mga sumusunod na kundisyon ay naiulat na naiugnay sa hematospermia: benign o malignant tumor ng prosteyt, testes, pantog, o seminal vesicle, mga impeksyon kasama ang mga sumusnod, pero hindi limitado sa, chlamydia, cytomegalovirus, herpes, at trichomoniasis, pamamaga ng prosteyt na tinatawag na prostatitis, urethritis, ng epididymis na kilala bilang epididymitis, o ng yuritra, polyps sa urethra, cyst, calculi sa seminal vesicle o prostate, hemorrhage, mga hadlang sa paglabas ng tabod, metastatic cancer na matatagpuan sa genitourinary system, o iba pang mga abnormalidad sa seminal mga vesicle

Pagsusuri at Paggamot

Puwedeng alinman sa mga sumusunod, ang mga sintomas na kasama sa pagkakaroon ng dugo sa semilya, ay depende sa sanhi: lagnat, masakit na pag-ihi, dugo sa ihi, pamamaga sa mga testis at/o eskrotum, sakit sa ibabang likod, sakit na may bulalas, lambot sa mga testis at/o eskrotum, pamamaga o lambot sa lugar ng singit.

Nakadirekta sa pinagbabatayanang dahilan kung may natagpuan na sanhi ang paggamot ng dugo sa tabod. ...