Masakit na tiyan o Impatso


Sikmura | Gastroenterology | Masakit na tiyan o Impatso (Symptom)


Paglalarawan

Ang impatso ay nailalarawan ng hindi tiyak na pakiramdam ng epigastric discomfort pagkatapos kumain. Mayroon itong hindi komportableng pakiramdam ng pagkabusog, heartburn, pamamaga, at pagkaduwal.

Mga Sanhi

Ang impatso ay hindi maliwanag na kondisyon, pero ito ay maaaring tanda ng isang underlying intestinal disorder. Ang salitang impatso ay madalas na ginagamit para sa mga sintomas na ito kapag hindi ito tipikal na well-described disease (halimbawa, gastrointestinal reflux) at ang sanhi nito ay hindi malinaw. Matapos na matukoy ang mga sanhi ng sintomas, ang salitang impatso ay kadalasang pabor sa mas tiyak na pagsusuri.

Ang mga nailarawang sintomas ng impatso ay ang upper abdominal pain, pamamaga, kabusugan at pagkalambot sa palpation. Pinapalala ang sakit kapag pinipilit dumuwal at o magpapawis na maaaring makapagpahiwatig ng angina. Paminsan-minsan, ang mga sintomas ng impatso ay dulot ng medikasyon, gaya ng calcium antagonists (ginagamit para sa angina o mataas na presyon ng dugo), nitrates (ginagamit para sa angina), theophylline (ginagamit para sa chronic lung disease), bisphosphonates, corticosteroids at non-steroidal anti-inflammatory drugs (ginagamit bilang painkillers).

Ang presensya ng gastrointestinal bleeding (suka na mayroong dugo), kahirapan sa paglunok, at kawalan ng gana, hindi sadyang pagbawas ng timbang, pamamaga ng tiyan at paulit-ulit na pagsusuka ay maaaring maging peptic ulcer disease o malignancy, at kinakailangan ng kaagarang imbestigasyon. Ang bakteryang Helicobacter pylorus ay madalas na natatagpuan sa mga indibidwal na nagdurusa sa duodenal o gastric ulcers. Imbestigasyon sa paulit-ulit na hindi pagkatunaw ng pagkain ay dapat isagawa. ...