Pagpapanatili ng ihi


Pelvis | Urolohiya | Pagpapanatili ng ihi (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagpapanatili ng ihi ay tinukoy bilang kawalan ng kakayahan upang ganap o bahagyang alisan ng laman ang pantog.

Mga Sanhi

Ang mga sanhi ng pagpapanatili ng ihi ay marami at maaaring mauri bilang nakahahadlang, nakakahawa at nagpapamaga, pharmacologic, neurologic, o iba pa. Ang pinakakaraniwang sanhi ng pagpapanatili ng ihi ay benign prostatic hyperplasia. Ang iba pang mga karaniwang kadahilanan ay ang prostatitis, cystitis, urethritis, at vulvovaginitis; pagtanggap ng mga gamot sa anticholinergic at alpha-adrenergic agonist na mga klase; at mga sugat sa cortical, spinal, o peripheral nerve.

Ang pagpapanatili ng ihi ay maaaring makaapekto sa parehong lalaki at babae sa lahat ng edad. Gayunpaman, madalas itong nangyayari sa mga kalalakihan na nasa edad 50 hanggang 60, at tumataas pa ang insidenteng ito sa pagtanda. Ang mga kalalakihan sa pangkat ng edad na ito ay madalas na nagdurusa mula sa benign prostatic hyperplasia (BPH), o pagpapalaki ng prosteyt. Napapalibutan ng prosteyt ang yuritra at maaaring hadlangan o pigain ang yuritra kapag ito ay pinalaki, na sanhi ng pagpapanatili ng ihi. Ang iba pang mga sanhi ng pagpapanatili ng ihi ay kasama ang mga impeksyon, karamdaman sa pantog, pinsala o trauma, panganganak, mga epekto ng ilang mga gamot, maraming sclerosis, stroke, at pinsala sa nerbiyo. ...