Urticaria o Tagalubay


Balat | Dermatolohiya | Urticaria o Tagalubay (Symptom)


Paglalarawan

Ang urticaria ay tumutukoy sa tagulabay, isang uri ng pamamantal na kapansin-pansin sa maputlang pagkaputla, umbok, at makakating mga pantal.

Mga Sanhi

Ang pamamantal ay kadalasang sanhi ng mga reaksyong alerdyi. Gayunpaman, mayroong maraming mga sanhing hindi kaugnay sa alerdyi. Karamihan sa mga pamamantal na tumatagal ng mas mababa sa anim na mga linggo (akyut na urticaria) ay resulta ng alerdyi. Ang kronik na urticaria (pamamantal na tumatagal ng higit sa anim na linggo) ay madalang na sanhi ng alerhiya.

Ang karamihan ng mga pasyenteng mayroong kronik na pamamantal ay walang tiyak (idyopatiko) na sanhi. Kaya naman, mga 30-40% ng mga pasyenteng mayroong kronik na idiopathic urticaria ay, mayroong sanhing autoimmune. Ang akyut na impeksyong viral ay isa pang karaniwang sanhi ng akyut na urticaria (viral exanthem). Kasama sa mga hindi masyadong karaniwang sanhi ng pamamantal ang: priksyon, presyur, sobrang malamig o mainit na temperatura, ehersisyo, at sinag ng araw. Ang mga wheal (umbok na mga lugar na pinalilibutan ng pamumula) na mula sa urticaria ay pwedeng lumitaw kahit saan sa balat.

Kahit na ang sanhi ay alerdyik o hindi alerdyik, mayroong kumplikadong paglabas ng mga inflammatory mediator, kasama ang histamine na mula sa mga selulang cutaneous mast, nagriresulta sa pagtagas ng likido mula sa mga ugat. Ang mga wheal ay maaaring parang tuldok-tuldok, o maging ilang pulgada sa dyametro.

Ang angioedema ay isang kaugnay na kondisyon (mula rin sa mga sanhing alerdyik at hindi alerdyik), kahit na ang pagtagas ng likido ay mula sa mga mas malalim na ugat. Ang mga indibidwal na pamamantal na masakit, na nagtatagal ng higit sa 24 oras, o nag-iiwan ng pasa habang ang mga ito ay gumagaling ay mas malamang na isang seryosong kondisyon na tinatawag na urticarial vasculitis. Ang mga pamamantal na sanhi ng mga kudlit sa balat (kadalasang mayroong linyang anyo) ay dahil sa mga kondisyong hindi mapanganib na tinatawag na demograpismo. Ang mga pamamantal (kilalang medikal na urticaria) ay pula, makati, umbok na mga bahagi ng balat at mayroong iba-ibang mga hugis at laki. Ang mga ito ay mayroong iba-ibang laki na nag-iiba-iba mula sa ilang mga milimetro hanggang maraming pulgada sa dyametro. Ang mga pamamantal ay pwedeng bilog, o magporma ng mga parang singsing o malalaking pitsa. Ang mga wheal (welt), pulang sugat na mayroong pula-pula sa paligid, ay ibang mga manipestasyon ng pamamantal. Ang mga pamamantal ay pwedeng mangyari sa kahit saan sa iyong katawan, tulad ng mga braso at binti. ...