Pagdurugo ng Ari sa Panahon ng Pagbubuntis


Pelvis | Hinekolohiya | Pagdurugo ng Ari sa Panahon ng Pagbubuntis (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagdurugo ng ari habang buntis ay ang pagdurugo na dumarating sa ari sa panahon ng pagbubuntis, sa anumang kadahilanan. Maraming mga kababaihan ay natagpuan ang bahagyang pagdugo ng ari sa unang 12 linggo ng pagbubuntis.

Mga Sanhi

Kabilang sa mga posibleng sanhi ng naturang pagdurugo ay ang pagtatanim. Posibleng mapansin ang ilang pagdurugo sa maagang pagbubuntis, humigit-kumulang 10-14 araw pagkatapos ng paglilihi. Ang pagdurugo na ito ay nangyayari kapag ang fertilized egg ay naitatanim sa uterus endometrium. Karaniwan, ang pagdurugo ay nangyayari ng mas maaga at paiba-iba, mas magaan kaysa sa normal na panahon ng mens at hindi nagtatagal. Ang ilang mga kababaihan ay nagkakamali sa magaan na pagdurugo na ito at hindi napagtanto na sila ay buntis.

Pagpapalaglag: Ang pagdurugo ng ari ay ang unang tanda ng pagkalaglag. Ngunit ang pagdurugo ay hindi nangangahulugang posible na malaglag.

Pagbubuntis ng ectopic: Minsan, ang isang embryo ay nagtatanim sa labas ng matres, karaniwan sa bahagi ng fallopian tube. Ang prosesong ito ay tinatawag na ectopic na pagbubuntis. Ang isang embryo na naitanim sa labas ng matres ay hindi makakaligtas, at walang paggamot ay malamang na magkaroon ng pagdurugo na maaari manganib ang buhay.

Buntis sa molar: ito ay bihira, ang matres ay bumubuo ng isang inunan (sa halip na ang sanggol) pagkatapos ng pagpapabunga. Ang pagdurugo ng ari ay ang pinaka-karaniwang sintomas ng mga naturang gawain.

Mga impeksyon: Ang ilang impeksyon sa cervix ay nagdudulot ng pagdurugo. Kung sa unang trimester ay nakaranas ng bahagyang pagdurugo mula sa ari na nawala sa loob lang isang araw ay dapat na kumunsulta sa isang doktor. ...