Pagkawala ng paningin


Mata | Optalmolohiya | Pagkawala ng paningin (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagkawala / pagkabulag ng paningin ay ang kawalan ng paningin dahil sa pinsala sa transparent mediya ng mata, retina, at mga sentor ng ugat. Pwedeng mangyari na mawala ang paningin ng bahagya o kabuuang pagkabulag, nakuha o namana. Sa kaso ng bahagyang pagkabulag: ang pinakamahusay na akwiti ng mata ay nasa pagitan ng 1/20 at 1/50 hanggang sa mabulag na: ang pinakamahusay na akwiti ng mata ay nasa pagitan ng 1/50 at ang threshold ng pang-unawa ng ilaw kapag ito ay kumpleto: hindi tumitingin sa ilaw . Ang mga taong nakakakita ng mas mababa sa 20/200 ay itinuturing na bulag na.

Mga Sanhi

Ang pinaka pangunahing dahilan ng pagkabulag ng mga nasa sapat na gulang na nasa pagitan ng edad na 20 at 74 ay diyabetes. Matatagpuan sa likurang bahagi ng mga mata ang retina an isang manipis na lamad. Ito ang nagbibigay ng biswal na imahe na ipinadadala sa utak na binubuo ng mga selula. Ang mga sakit sa retina, kasama na ang pagkabulok ng makular, diyabetik retinopati at natanggal na retinal ay pwedeng maging dahilan ng pagkawala ng paningin. Sa buong daigdig, ang pinaka nangungunang dahilan ay: katarata, ketong, kakulangan ng bitamina A, trakoma. Ang pagkawala ng bisyon ng sentral ay dahil na din sa mga: pandidilim sa paligid ng paningin; katarata; pagkabulok ng makular; neuritis sa optik – na pwedeng maging dahilan ng biglaang pagkawala ng paningin, unilateral bisyon ng sentral; maraming sklerosis - maaaring magdulot ng neuritis sa optiko; tumor sa utak; pamumuo ng dugo sa utak. Ang mga dahilan sa pagkawala ng paningin sa peripheral ay: pandidilim sa paligid ng paningin; natanggal na retinal

Maaari ding kasama sa mga sanhi ang: pinsala sa mata; glokoma; mangilan ngilang sakit sa mata; istrok; maraming sklerosis; kompresiyon ng ugat sa optiko; mataas na tensyon sa panloob na bahagi ng ulo; bilateral na papilyedema; bilateral serebral imparksiyon sa umbi ng osipital; pagbara ng mga daluyan ng dugo; komplikasyon na nakukuha sa maaagang pagsilang; komplikasyon dahil sa operasyon sa mata; ambliyopiya; neuritis sa optiko; retinoblastomal; pagkalason; optiko glioma (glioma o daanan ng optiko)

Ang pagkakaroon ng isang predisposisyon sa pagkabulag ay nagdaragdag ng panganib na makuha ito, ngunit hindi palaging humantong sa pagkabulag. Sa kabaligtaran, hindi garantisado na maaaring humantong sa pagkabulag ang tao kung wala itong kaalaman sa mga peligro o walang proteksyon para sa mga mata. Emerhensiyang maituturing ang mga pagkakataong biglaang nawawala ang paningin sa mata, kahit na hindi ito direktang nakakaapekto sa pasyenste. ...