Nakakakita ng Kumikislap na Ilaw


Mata | Optalmolohiya | Nakakakita ng Kumikislap na Ilaw (Symptom)


Paglalarawan

Ang mga kislap ay mga epektong nakikita kung saan nakikita ng isang tao ang biglaang pagkislap ng ilaw. (Para sa mga pagkislap ng mainit na damdamin tingnan ang hot flashes. ) Ang ilan sa mga epekto ay tulad ng mga ilaw na kumikislap, isang arko ng ilaw, o ang pakiramdam na tulad ng ang isang bombilya ay patay-sindi sa paligid ng natatanaw.

Ang pagkislap ay nangangailangan ng agarang pagsusuring medikal ng isang espesyalista sa mata dahil sa peligro ng malubhang retinal detachment, na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng paningin. Gayunpaman, ang iba pang mga sanhi ng pagkislap (at mga lumulutang) ay mas karaniwan kaysa sa retinal detachment, tulad ng vitreous detachment dahil sa pagtanda.

Mga Sanhi

Ang mga pagkislap ay sanhi ng hindi tamang pagpapasigla ng retina ng mata, o ng optic nerve, na binibigyang kahulugan ng utak bilang ilaw. Maaaring maganap ang mga pagkislap sa paggalaw ng mata, tulad ng sa vitreous detachment kung saan ang vitreous ay hinihila ang retina at ang paggalaw ng mata ay nagpapalala ng epekto.

Ang mga lumulutang ay madalas na nauugnay sa mga visual floater, kung saan ang tao ay nakakakita ng mga batik, tuldok, linya, ulap o sapot sa harap ng mga mata. Ang mga lumulutang ay sintomas din ng malubhang sakit tulad ng retinal detachment, ngunit may mga hindi gaanong seryosong posibilidad din. Ang anumang mga lumulutang o kumikislap ay nangangailangan ng agarang pagsusuring medikal ng isang espesyalista sa mata. ...