Abnormal na Pagdurugo ng Ari ng Babae


Pelvis | Hinekolohiya | Abnormal na Pagdurugo ng Ari ng Babae (Symptom)


Paglalarawan

Ang hindi normal na pagdurugo ngsa ari ay itinuturing na isang kalakasan ng dugo mula sa ari ng babae na nangyayari dahil sa maling pagsisimula ng buwanang dalaw o sa hindi naaangkop na dami.

Ang mga katangian ng abonormalodad ng pagdugo ay ang mga tagal ng regla, pag-itan ng regla, at kung gaano kadami ang dugo tuwing nireregla ang mga ito ay makakatuloy sa abnormalidad ng pagdudugo.

Ang hindi normal na tagal ng regla ay tinatawag na hypermenorrhea o mahaba ang itinagal ng pagdurugo, at ang hypomenorrhea o maikling panahon ng pagdurugo. Ang agwat ng pagdurugo ay pwedeng maging abnormal sa maraming paraan. Ang buwanang dalaw ng isang babae o mens ay pwedeng madalas - polymenorrhe ang tawag dito - oligomenorrhea. Bilang karagdagan, ang tagal ay maaaring magkakaiba-iba at depende sa paggitan ng pagdugo (metrorrhagia).

Ang daloy ng pagdurugo ay pwede din maging abnormal. Ang metrorrhagia ay nauugnay sa sobrang pagdurugo, habang ang kakaunting dami ay tinatawag na hypomenorrhea. Ang kombinasyon ng malakas na pagdurugo at pagdurugo sa hindi inaasahang oras ng buwanang mens ay tinatawag na menometrorrhagia.

Mga Sanhi

Ang hindi normal na pagdurugo, lalo na sa maikling oras ng pagtatalik, ay maaring magpahiwatig ng karamdaman sa cervix, tulad ng cervix ectopy o kanser sa cervix. Para sa mga matatanda o may edad na na kababaihan, ang pagtatalik ay pwedeng makasama sa kalamnan ng ari, magiging manipis at marupok pagkatapos ng menopos, na sanhi ng pagdurugo.

Ang hindi normal na pagdurugo ng ari ng babae na hindi nauugnay sa pakikipagtalik o pag-iwas sa pagbubuntis ay maaaring sanhi ng isang karamdaman tulad ng fibroids. Ang pagkawala ng dugo mula sa matres ay maaari ring mangyari sa maagang pagbubuntis at maaaring magpahiwatig ng pagkalaglag. Ang iba't ibang mga karamdaman ng reproductive organ ng kababaihan ay maaaring maging sanhi ng postmenopausal na pagdurugo, tulad ng kanser sa matres.

Pagsusuri at Paggamot

Upang matukoy ang sakit, dapat gawin ang isang pisikal na pag-susuri at marahil ilang pagsusuri sa dugo. Natutukoy ng mga pagsusuri na ito ang bilang ng dugo at mga antas ng hormones upang maibukod ang mga sakit sa dugo hangga't maaari na sanhi para sa abnormal na pagdurugong matres. Batay sa mga sintomas, maaari din gawin ang ibang mga pagsusuri gaya ng: dilation at curettage (D & C) o pagbuka at pagtanggal tisyu sa loob, endometrial biopsy, laparoscopy, ultrasound, iba't ibang pagsusuri sa pelvic. ...