Pagsusuka ng Dugo


Bibig | Gastroenterology | Pagsusuka ng Dugo (Symptom)


Paglalarawan

Ang pagdudugo ng gastrointestinal ay ang paglabas ng dugo sa digestive tract, mula sa esophagus hanggang sa anus na surgical emergency. Ang itaas na gastrointestinal hemorrhage ay dumudugo sa digestive segment na matatagpuan sa itaas na bahagi ng Treitz. Ang hematemesis ay ang pagsusuka ng dugo na naglalarawan sa pagdugo ng itaas na bahagi ng gastrointestinal. Ang kulay dugo na naiduwal sa pamamagitan ng pagsusuka ay nakasalalay sa haba ng pakikipag-ugnay sa dugo.

Ang pagdurugo ng gastrointestinal ay napansin kahit na ang mga positibong pagsusuri ay nagpapahiwatig ng pagdurugo ng okulto, maaari itong magpahiwatig ng isang potensyal na seryosong kondisyon na dapat na suriin pang maigi.

Mga Sanhi

Ang mga sanhi ay maaari ang mga sumusunod: digestive - gastropaty erosive o hemorrhagic duodenal ulcer, gastric ulcer, esophageal varices o portal hypertensive gastropaty at arteriovenous malformations. Ang iba pang mga sakit sa pagtunaw ay kinakatawan ng cirrhosis, mga sakit sa spleen vein thrombosis, Bud - Chiari syndrome, matinding pancreatitis at matinding hemorrhagic celiac disease. Dagdag na mga sakit sa pagtutunaw - tulad ng hindi kilalang thrombositopenic hematological purpura, hemophilia, Henoch, Hodgkin disease, leukemia, vaskular disease bukod sa kung saan ang hypertension, aorto-enteric fistula, mesenteric o hepatic artery aneurysm, systemic disease tulad ng arthritis nodosa, sarcoidosis, maraming myeloma, amyloidosis, lupus, sakit sa bato na sinamahan ng uremia.

Ang clinical entity ay nagpapakita na 90% ng lahat ng mga kaso ng pagdugo ng itaas na bahagi ng gastrointestine sa tukoy na mapagkukunan ng bituka ay maaaring matagpuan. Ang sakit na may gastric erosion o lhemorrhagic erosion ay karaniwang nauugnay sa pag-inom ng mga NSAID na gamot, lalo na ang aspirin.

Ang peptic ulcer na sanhi ng Helicobacter pylori ang pinakakaraniwang sanhi ng pagdurugo ng itaas na bahagi ng gastrointestine na may hematemesis o melena protrudes.

Ang pagdurugo mula sa varices o portal hypertensive disease na matatagpuan sa liver cirrhosis ay karaniwang malubha at mahalaga. Ang pagdudugo mula sa esophageal o gastric throat dahil sa portal hypertension secondary sa cirrhosis. Kahit na ang pagdurugo ng itaas na bahagi ng gastrointestine sa isang pasyente na may cirrhosis ay nagpapahiwatig ng isang venous source, isang-kapat ng mga pasyente ay nagdurugo dahil sa isa pang sugat tulad ng erosive gastric disease, gastritis, peptic ulcer. Mahalaga ito upang matukoy ang sanhi ng pagdurugo sa lalong madaling maitatag sa lalong madaling paggamot. ...