AVC


AVC (Tip Theme)

Abstenha ou restrinja o álcool a 2 unidades por noite social porque mata neurónios no cerebelo que coordenam o movimento causando derrame.