Cancro da mama


Cancro da mama (Tip Theme)

Limite as tintas de cabelo escuras porque contêm fenilenodiamina e o uso prolongado deste químico pode aumentar o risco de desenvolver cancro da mama.