Serangan Otak atau Stroke


Serangan Otak atau Stroke (Tip Theme)

Jauhkan diri/batasi alkohol untuk 2 unit permalam,itu membunuh neuron di otak yang mengkoordinasikan pergerakan,beresiko stroke.