Ebola


Ebola (Tip Theme)

Jangan latihan prosedur yang menimbulkan aerosol seperti penyedotan saluran nafas untuk menghindari virus Ebola masuk ke tubuh.