Chagas


Chagas (Tip Theme)

Hindari pohon palem ketika memilih tempat perkemahan,& jangan mendirikan tenda dekat batu/tumpikan kayu,di mana serangga Chagas mungkin bersembunyi.