Cedera


Cedera (Tip Theme)

Jangan berfikir semakin sering anda berlatih,semakin baik bermain,karna ini kesalahpahaman yang menyebabkan anda cedera.