Cedera


Cedera (Tip Theme)

Hindari jalan ditempat licin,permukaan tidak rata sambil membawa sesuatu jika berat untuk menghindari jatuh dan cedera.