Cedera


Cedera (Tip Theme)

Jangan mengandalkan sabuk untuk melindungi anda karna itu tidak melindungi dari cedera punggung dan anda masih beresiko cedera.