Penyakit Kuning


Penyakit Kuning (Tip Theme)

Memakan lobak dapat menjernihkan darah ,memastikan fungsi hari&bertindak sebagai racun,menjaga kadar bilirubin&mengecek penyakit kuning.