Penyakit Pernapasan


Penyakit Pernapasan (Tip Theme)

Kurangi paparan debu secara rutin&ganti filter pada heater&AC menggunakan dehumidifier untuk mencegah masalah pernafasan.